Przejdź do zawartości

Zrównoważone zakupy – efektywne wdrożenie i egzekucja

Cel szkolenia

zrozumienie roli zakupów w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw
poznanie KPI's monitorujących zrównoważone procesy zakupowe
praktyczna nauka planowania i wdrażania programu zrównoważonych zakupów
nauka oceny i ograniczania ryzyk w zrównoważonym łańcuchu dostaw

Korzyści ze szkolenia

Efektywne wdrożenie programu zrównoważonych zakupów w organizacji

Skuteczny i metodyczny monitoring KPI's zrównoważonych zakupów oraz komunikacja planów naprawczych wobec dostawców

Poznanie i praktyczne zastosowanie technik i narzędzi wspierających zrównoważone zakupy (na podstawie najlepszych praktyk z różnych branż)

Opis szkolenia

W odpowiedzi na rosnące potrzeby podnoszenia wiedzy i kwalifikacji związanych ze zrównoważonym łańcuchem dostaw, przygotowaliśmy program, którego tematem będą: „Zakupy odpowiedzialne społecznie. Efektywne wdrożenie i egzekucja polityki CSR w procesach zakupowych” .

W formie wykładowo – warsztatowej omówimy i przepracujemy zagadnienia odnoszące się bezpośrednio do zrównoważonych zakupów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka oraz monitorowania wskaźników KPI w obszarze Procurement CSR

Uczestnicy po przebytym 8 h szkoleniu mogą spodziewać się wzbogacenia wiedzy i lepszego zrozumienia następujących zagadnień:

 • Jak zaplanować i wdrożyć program zrównoważonych zakupów w organizacji?
 • Jak komunikować się z dostawcami, aby osiągnąć szybkie wygrane, które pokażą jasne i wymierne korzyści finansowe, środowiskowe i społeczne dla organizacji?
 • Jak pewnie rozwijać swój program w czasie, korzystając z przedstawionych na szkoleniu narzędzi i technik?
 • Jak ustrukturyzować własną organizację i dokumenty zakupowe, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces, jakich wyzwań można się spodziewać i jak najlepiej sobie z nimi poradzić?
 • Jak zarządzać własnymi dostawcami z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i jak współpracować z nimi przy przenoszeniu łańcucha dostaw na ekologiczne i etyczne podstawy?
 • Jakie narzędzia programowe w temacie zrównoważonych zakupów są dostępne, aby zwiększyć produktywność zakupową?
 • Jak oceniać i ograniczać ryzyko w łańcuchu dostaw?
 • Jak stworzyć zrównoważony program zakupów, który będzie wspierany przez kierownictwo wyższego szczebla, klientów, dostawców i interesariuszy?

Program szkolenia:

 1. Rola funkcji zakupowej w ochronie reputacji marki firmy
  • monitorowanie dostawców pod kątem polityki CSR - ważny element dla zakupów
  • jak zdefiniować role dedykowane do monitorowaniu w zespole i w procesie zakupowym?
  • etyka pracy Kupca  - jak przeciwdziałać nadużyciom w zakupach
  • dobre praktyki rynkowe dotyczące efektywnego wdrożenia procedury CSR w zakupach z różnych branż ( finansowa, medyczna, produkcyjna)
 2. Wdrożenie i egzekucja procedury CSR w procesie zakupowym
  • mapa procesu zakupowego z uwzględnieniem aktywności w ramach CSR – obecny podział ról i odpowiedzialności zakupy vs biznes
  • identyfikacja kroków typu value added / non-value-added – priorytetyzacja zadań w procesie zarzadzania zrównoważonym łańcuchem dostaw
  • angażowanie interesariuszy i członków zarządu w egzekucję procedury CSR w zakupach
  • ustalanie KPI i kryteriów oceny dostawców ( etap wyboru dostawcy, ocena dostawcy w ramach współpracy)
  • komunikacja z dostawcami – narzędzia do monitorowania dostawców i zasady udzielania informacji zwrotnej
  • cykliczne raportowanie – audyt CSR
 3. Zarządzanie ryzykiem w odpowiedzialnym społecznie procesie zakupowym
  • ryzyko w procesie zakupowym – etapy, role, odpowiedzialności, wycena ryzyka
  • źródła i klasyfikacja ryzyk w odpowiedzialnym społecznie łańcuchu dostaw
  • monitoring obszarów podwyższonego ryzyka
  • ryzyko kontraktowe i ryzyko dostawcy
  • raportowanie i mitygacja ryzyka w zrównoważonym łańcuchu dostaw

 

CSR_procurement1
CSR_procurement2

Prowadzący

 • Monika Bis

  Monika Bis

  Konsultant i Trener, Eveneum

  Pasjonatka pracy z ludźmi, wzmacniania ich kompetencji i dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Jako praktyk z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, prowadzi szkolenia i projekty doradcze związane ze strategicznym zarządzaniem zakupami, zarządzaniem zespołem, przywództwem, zarządzaniem sytuacją kryzysową oraz ryzykiem kontraktowym. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prelegentka wielu ogólnopolskich konferencji branżowych. Współinicjatorka dialogu branżowego między reprezentantami środowisk: dostawców branży komunikacji marketingowej i korporacyjnych zakupów. Prowadzi sesje mentoringowe dla studentów studiów logistycznych jak również dla praktyków zakupowych. Obecnie w roli Członka Zarządu Stowarzyszenia Polish Supply Management Leaders (PSML) reprezentującego profesjonalistów z branży łańcucha dostaw: zakupów i logistyki.

Zrównoważone zakupy – efektywne wdrożenie i egzekucja

Czas trwania: 8h (2 x 4h)

Technologia dostępowa: ZOOM.us

Start o godzinie: 9:00 AM

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.