Przejdź do zawartości

Optymalizacja procesów zakupowych – trendy na 2019 cz. II

W poprzednim wpisie zastanawialiśmy się jakie trendy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi będą dominować w działach zakupów w 2019 roku. Tym razem pora na nowoczesne technologie, czyli systemy informatyczne wspierające obszar zarządzania dostawcami.

Czego możemy się spodziewać we właśnie rozpoczętym roku? Czy przyniesie on zmiany?

Kluczowy element zarządzania dostawcami - system IT

Naszym zdaniem nie należy oczekiwać rewolucji. Systemy informatyczne będą przynosić szereg ważnych korzyści, a inwestycje mające na celu wdrożenie najlepszych rozwiązań będą jednym z kluczowych elementów strategii zarządzania dostawcami.

W jakich obszarach będą wykorzystywane? Warto skupić się na trzech kluczowych korzyściach:

Oszczędności

Nowoczesny system informatyczny pozwala i nadal będzie pozwalał na uzyskiwanie oszczędności. Dzięki jego wdrożeniu możliwa jest bowiem automatyzacja wielu powtarzających się procesów w całym cyklu zakupowym (Procure to Pay - P2P), a to z kolej sprawia, że możliwe jest uwolnienie zasobów w działach zakupów i przekierowanie ich do działań generujących więcej wartości dodanej.

Szczegółowy nadzór nad kluczowymi parametrami kosztowymi i jakościowymi

Nowoczesne rozwiązania informatyczne są również niezastąpione w procesie monitorowania parametrów kosztowych i jakościowych. Dzięki spójnemu i kompleksowemu systemowi kontroli możliwe jest szybkie identyfikowanie i eliminowanie kroków procesu narażających firmę na nieefektywność i będących ich efektem mniejszą konkurencyjność rynkową.

Natychmiastowy dostęp do danych

Systemy informatyczne wykorzystywane w obszarze zakupów umożliwiają dostęp do wszystkich kluczowych danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu menedżerowie wysokiego szczebla mają natychmiastowy dostęp do informacji i analiz dotyczących kluczowych obszarów prowadzonej działalności.

Wyniki analiz mogą być wykorzystywane w  negocjacjach handlowych lub w programach rozwoju dostawców.

Klient w centrum uwagi dzięki “zwinnym” zakupom

Wszystkie opisane wyżej korzyści składają się na jeszcze jedną wartość dla każdej firmy - zwiększanie pozytywnych doświadczeń klientów dzięki zwiększaniu “zwinności” w obszarze zakupów. Nowoczesne systemy informatyczne umożliwiają podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, dzięki którym możliwe jest koncentrowanie się na zmieniających się potrzebach klientów.

Zwinność pozwala nie tylko błyskawicznie reagować na pojawiające się problemy, ale przede wszystkim budować strategię konkurencyjną oraz podnosić poziom innowacyjności w firmie.

ESSA


EVENEUM opracowało system informatyczny ESSA, który może być wykorzystywany jako kompleksowy eko-system wielopłaszczyznowej współpracy z dostawcami. System ESSA łączy siły działów logistyki, jakości, badań i rozwoju, zakupów oraz zarządu w kształtowaniu wizji długoterminowej relacji z dostawcami. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem możliwości naszego systemu - zapraszamy do kontaktu.