Przejdź do zawartości

System IT a negocjacje biznesowe z dostawcami

Na naszym blogu kilkukrotnie poruszaliśmy tematy dotyczące wykorzystywania systemów informatycznych w budowaniu strategii zakupowej i bieżącego zarządzania łańcuchem dostaw. Jednak system IT może być wykorzystywany także jako narzędzie pomocne w przygotowaniach do negocjacji biznesowych z dostawcami. I to co najmniej z dwóch powodów.

Pierwszym z nich jest możliwość zbierania i analizy wartościowych danych z rynku.

Potencjalni dostawcy, czyli dane z rynku

System IT jest doskonałym narzędziem do zbierania danych rynkowych. Baza potencjalnych dostawców, trendy w zakresie warunków cenowych oraz terminów dostaw – to informacje, które warto zbierać, a następnie wykorzystywać w procesach negocjacyjnych.

Danych, które warto zbierać z rynku jest znacznie więcej. Do najbardziej przydatnych należą informacje o potencjałach rozwojowych dostawców – zarówno w obszarze B+R jak i obszarze organizacyjnym oraz finansowym.

Zdalny system samooceny potencjalnych dostawców

Oczywiście system IT może być zasilany danymi przez pracowników działu zakupów. Jednak bardziej innowacyjne rozwiązania umożliwiają przeprowadzenie przez potencjalnych dostawców wstępnej samooceny.

Proces samooceny dostawców może zostać podzielony na kilka etapów. Pierwszy z nich jest audyt komercyjny z zakresu jakości, terminowości, kosztów, technologii oraz zarządzania. Kolejnym jest określenie przez potencjalnego dostawcę gotowości do akceptacji warunków współpracy oraz obowiązującej w organizacji zakupowej polityki CSR.

Dane, dane, dane

Zebrane dane, zarówno te wprowadzane przez pracowników działu zakupów jak i pochodzące z przeprowadzonych przez dostawców samoocen, stanowią doskonały materiał do przygotowania procesu negocjacji. Dostępność wszystkich informacji w jednym systemie, połączony z możliwością ich natychmiastowej analizy, stanowi duże wsparcie dla negocjatorów. Dzięki niemu są oni w stanie wyznaczyć cele zgodne z potrzebami organizacji, określić strategię negocjacyjną i następnie monitorować jej realizację.