Przejdź do zawartości

Analiza kupiecka i oszczędności

Cel szkolenia

Zidentyfikowanie oszczędności u dostawców i ekspozycji na presję inflacyjną
Rozbicie kosztowe i analiza składowych ceny przy podwyżkach cen
Wprowadzenie modeli kosztowych celem odbudowy konkurencyjności
Obniżenie poziomu emocji i ryzyka złych decyzji w rozmowach z dostawcami

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy warsztatu poznają najlepsze praktyki stosowane przez globalne korporacje pomagające w optymalizacji kosztów

Uczestnicy będą przygotowani do merytorycznych dyskusji o obniżce kosztów z dostawcami i minimalizacji wpływu żądanych podwyżek cen

Uczestnicy warsztatu w detektywistyczny sposób będą potrafili rozszyfrowywać żądania podwyżek cen, które otrzymują od dostawców

Opis szkolenia

Wspólnie z uczestnikami, na praktycznych przykładach, przeanalizujemy każdy z elementów ceny produktu, usługi oraz zakupów jednorazowych i projektowych. Kładziemy nacisk na wczesne zaangażowanie kupców w procesie definiowania specyfikacji. Uczestnicy warsztatów, analizując prawdziwe przykłady z zakupów direct i indirect pracują na gotowych formularzach Excel opracowanych przez Eveneum. Zakres tematyczny podzielony jest na 5 obszarów przydatnych profesjonalnemu kupcowi:

 • Przygotowanie do negocjacji: Rozbicie kosztowe, gdzie dostawcy ukrywają swoją marżę
 • Obniżka ceny: Modele kosztowe dla produktu / usługi, TCO
 • Zarządzanie stanami magazynowymi: MOQ, EOQ, Safety Stock
 • Weryfikacja oczekiwań partnerów biznesowych: Analiza Funkcjonalna i Value for Money
 • Optymalizacja produktu i usługi: Value Analysis / Value Engineering
 • Poszukiwanie oszczędności w procesach i u dostawcy: LEAN, Value Stream Mapping

Każdy z uczestników warsztatu otrzymuje zautomatyzowane formularze excel, oparte o najlepsze praktyki kupieckie do wykorzystania w swojej pracy. Dzięki nim będzie w stanie rozszyfrować oferty dostawców nawet jeżeli nie chcą pokazywać swojego Cost Breakdown. Podstawą kolejnych negocjacji będą dane i fakty, a nie emocje!

 

youtube-video-thumbnail

Zakres szkolenia

Główne punkty programu szkolenia

 • Rola zakupów w zapobieganiu kosztom, a nie walce z nimi
 • Specyfikacja funkcjonalna, oparta na wymaganiach
 • VA/VE w praktyce
 • Zasady rozbicia kosztowego
 • Analiza kosztowa usługi, projektu i produktu
 • Struktura i wpływ kosztów stałych oraz zmiennych na koszt jednostkowy
 • Takt produkcyjny, stawka godzinowa, alokacja kosztów jednorazowych
 • Zastosowanie liniowego modelu kosztowego w pracy kupca
 • Aspekty finansowe zakupów: NPV, cash flow, rachunek zysków i strat oraz bilans
 • Wykorzystanie rozbicia kosztowego w negocjacjach
 • Metody predykcyjne, prognozowanie oczekiwanej ceny
 • TCO - całkowity koszt posiadania
 • VSM - mapowanie strumienia wartości
 • Eliminacja strat w procesach produkcyjnych usługowych
Rozbicie kosztowe

Uczestnicy warsztatu przekonają się, że nawet ograniczone i publicznie dostępne informacje można wykorzystać do dyskusji z dostawcą o redukcji kosztów!

Prowadzący

 • W zależności od tematu szkolenia gwarantujemy Trenera z aktualnym doświadczeniem biznesowym w zakupach typu direct oraz indirect.

  Zapraszamy do kontaktu aby otrzymać szczegółowe informacje o naszych Trenerach-Ekspertach 

Przy zapisach minimum 3 miesiące przed terminem szkolenia oferujemy 7% rabatu.

Analiza kupiecka i oszczędności

 • Czas trwania: 16 godzin

 • Start o godzinie: 9:00

 • Miejsce szkolenia: Kraków / Warszawa

  Ostateczna lokalizacja będzie dobrana do uczestników

Warsztat realizowany w formule zamkniętej

Lub otwartej, w cenie za osobę:

3.330,00 

Wyceń szkolenie indywidualnie
dla Twojego zespołu

Umów się na spotkanie by porozmawiać z ekspertem odpowiedzialnym za program

Zobacz pozostałe szkolenia

Sprzedaż Klientom Korporacyjnym

Obrona przed sprzedażą tylnymi drzwiami

Coaching Negocjacyjny z Kompasem Negocjacyjnym

Negocjacje Biznesowe

Negocjacje Zdalne

Negocjacje Kupieckie