Przejdź do zawartości

Płynność finansowa w firmie – jak ją utrzymać?

W poprzednich wpisach opisaliśmy zagadnienia związane z określaniem płynności finansowej, jej wskaźnikami, skutkami utraty oraz sposobami na odzyskanie płynności finansowej. W ostatnim wpisie cyklu podpowiemy w jaki sposób utrzymać płynność finansową w firmie.

Rozwojowe zarządzanie – czyli szkolenia biznesowe

Jak już wiesz, są różne przyczyny utraty płynności finansowej. Niewątpliwie jednak, jedną z nich może być niedoświadczony zespół, który przynosi firmie zbyt mało wystarczająco korzystnych kontraktów.

Negocjacje biznesowe nie należą do obszarów łatwych. Aby przeprowadzić je w sposób właściwy, wymagane jest dobre przygotowanie oraz doświadczenie. Należy też pamiętać, że partner z drugiej strony stołu negocjacyjnego może mieć bogate doświadczenie i wiedzę o sposobach prowadzenia rozmów. Nie możesz pozwolić na to, aby Twoi negocjatorzy takiej wiedzy nie mieli.

Zapewnianie pracownikom regularnych i specjalistycznych szkoleń biznesowych jest jedną z podstaw budowania silnej pozycji rynkowej firmy. Takie szkolenia powinny być zapewnione zarówno początkującym negocjatorom, jak i tym bardziej wprawionym, by nie popadli w rutynę, a przez to stali się czytelni i przewidywalni.

Nawet, jeśli Twój zespół stanowią wprawieni negocjatorzy z wieloletnim doświadczeniem nie oznacza to, że nie muszą oni aktualizować swojej wiedzy. Regularne szkolenia eksperckie są równie ważne, co szkolenia wprowadzające. Więcej o rodzajach warsztatów negocjacyjnych dowiesz się z poniższych wpisów.

Kontrola najwyższą formą zaufania

Każdy przedsiębiorca dąży do tego, by jego działania przynosiły jak największe zyski. Aby jednak nie dopuścić do utraty płynności finansowej spowodowanej niewypłacalnością kontrahentów, należy stale ich obserwować i monitorować ich działania. Biorąc pod uwagę cykle koniunkturalne i np. sezonowość w branży, nie jest przesądzone, że firma o ugruntowanej dotychczas pozycji rynkowej nie popadnie w kłopoty finansowe. Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa ważne jest monitorowanie czynionych inwestycji i zawieranych kontraktów.

Ponadto, zawierając nowe kontrakty staraj się uwzględniać zapisy zapewniające Ci otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi. Takie zabezpieczenie pozwoli na minimalizowanie ewentualnych opóźnień w płatnościach i zabezpieczy Twoje własne interesy.

Podpisując nowy kontrakt lub negocjując jego warunki, sprawdzaj czy rozmawiasz z osobą mającą uprawnienia do zawierania zobowiązań finansowych i reprezentowania interesów drugiej strony.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o zawieraniu i negocjowaniu warunków kontraktów, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa biznesowego oraz szkoleń biznesowych.

Dowiedz się więcej o analizie zakupowej:

Dywersyfikacja źródeł przychodu

Na koniec, unikaj uzależnienia od jednego czy dwóch kontrahentów. Dywersyfikuj źródła przychodu, by jeden klient nie stanowił więcej niż 25% obrotów Twojej firmy. W sytuacji, gdy jeden kontrahent przestaje regulować zobowiązania wobec Ciebie terminowo, nie wpłynie to dewastująco na płynność finansową Twojego przedsiębiorstwa. Zawieranie kontraktów z różnymi kontrahentami ma też inne zalety, jak choćby zwiększanie przewagi konkurencyjnej, o czym możesz przeczytać tutaj: