Blog Eveneum

Pomówmy o czymś interesującym

Zobacz filmy:

Na czym polega biznes ekologiczny w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym?

Na czym polega biznes ekologiczny w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka cyrkulacyjna czy z ang. circular economy, jest założeniem m.in. Komisji Europejskiej, opierającym się na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów, a co za tym idzie zmniejszania liczby odpadów.
Czytaj całość
Jak utrzymać płynność finansową w firmie? | Eveneum doradztwo biznesowe, audyty firm

Płynność finansowa w firmie – jak ją utrzymać?

W poprzednich wpisach opisaliśmy zagadnienia związane z określaniem płynności finansowej, jej wskaźnikami, skutkami utraty oraz sposobami na odzyskanie płynności finansowej. W ostatnim wpisie cyklu podpowiemy w jaki sposób utrzymać płynność finansową w firmie.
Czytaj całość
Płynność finansowa w firmie - skutki jej utraty i sposoby na odzyskanie | Eveneum doradztwo biznesowe

Płynność finansowa w firmie – skutki utraty i sposoby odzyskania

W poprzednich wpisach cyklu dotyczącego płynności finansowej w firmie napisaliśmy o wskaźnikach płynności oraz o metodach jej określania. Tym razem skupimy się na skutkach utraty płynności finansowej.
Czytaj całość
Płynność finansowa w firmie - wksaźniki płynności finansowej | Eveneum, doradztwo biznesowe, doradztwo strategiczne, audyty firm

Płynność finansowa w firmie – wskaźniki płynności finansowej

W poprzednim wpisie pt. „Płynność finansowa w firmie - jak ją określić?” zaznaczyliśmy dlaczego płynność finansowa w przedsiębiorstwie jest ważna i w jaki sposób można dokonać jej oceny. W tym artykule przybliżymy poszczególne wskaźniki finansowe.
Czytaj całość
Płynność finansowa w firmie - jak ją określić? | Eveneum doradztwo biznesowe, udyty firm

Płynność finansowa w firmie – jak ją określić?

Podstawą długofalowego działania przedsiębiorstwa jest osiągnięcie i utrzymanie jego płynności finansowej. Jak określić, czy przedsiębiorstwo ma zachowaną płynność finansową?
Czytaj całość
Negocjacje biznesowe - negocjacje pozycjne

Negocjacje biznesowe – negocjacje pozycyjne

Metod negocjacji jest tak wiele, jak wiele jest negocjowanych kontraktów. Wybór jednej, konkretnej, zależy od wielu czynników. W poprzednim wpisie przedstawiliśmy charakterystykę negocjacji międzynarodowych. W poniższym zaś nakreślimy zagadnienie, jakim są negocjacje pozycyjne.
Czytaj całość
Negocjacje biznesowe - Negocjacje międzynarodowe - Eveneum

Negocjacje biznesowe – negocjacje międzynarodowe

W poprzednich wpisach cyklu o negocjacjach biznesowych podjęliśmy wątki przygotowania do negocjacji oraz styli negocjacyjnych. Ponieważ negocjacje są tematem obszernym i niezwykle złożonym, warto też wiedzieć, jakie są rodzaje negocjacji oraz jak poszczególne z nich mogą przebiegać. Tym razem skupimy się na negocjacjach międzynarodowych.
Czytaj całość
Negocjacje biznesowe - przygotowanie do negocjacji

Negocjacje biznesowe – przygotowanie do negocjacji

Poprzednim wpisem rozpoczęliśmy cykl artykułów, w obszarze negocjacji biznesowych. Przybliżyliśmy zagadnienie różnych styli negocjacyjnych wraz z ich charakterystyką. Tym razem opiszemy na czym powinno polegać przygotowanie do negocjacji biznesowych i o co należy zadbać.
Czytaj całość
Negocjacje biznesowe - style negocjacji biznesowych

Negocjacje biznesowe – style negocjacyjne

O negocjacjach biznesowych napisaliśmy już naprawdę wiele. Ale wciąż wiele możemy napisać. Tym razem rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących negocjacji w biznesie, aby przekazywaną wiedzę uporządkować i pogrupować. Zaczniemy od wprowadzenia do negocjacji, opisując ich style.
Czytaj całość

Czym jest metoda Eveneum?

Wiele rozwiązań to rozwiązania skuteczne, ale wymagajace dużych nakładów czasu i pracy. Metoda Eveneum jest inna. Idąc z duchem czasu i zmieniających się potrzeb rynkowych współczesnego świata, stworzyliśmy jedną, prostą metodę zarządzania dostawcami, która bazuje na doświadczeniach zdobytych w wielu międzynarodowych korporacjach.

Newsletter

Social Media