Przejdź do zawartości

Negocjacje a mediacje – czym się różnią?

Przeglądając oferty firm zajmujących się doradztwem biznesowym, często możemy natknąć się na wyodrębnione usługi negocjacji w imieniu i mediacji. Choć mediacje częściej kojarzą się nam z obszarem prawnym, w biznesie mogą stanowić jeden z elementów negocjacji. Są jednak różnice pomiędzy mediacjami i negocjacjami. Warto je poznać, aby lepiej zidentyfikować potrzeby przedsiębiorstwa.

Krótka charakterystyka negocjacji

Negocjacje, niezależnie od ich rodzaju i strategii, mają na celu dojście obu stron do konsensusu w ramach ustalania zakresu współpracy. Zwykle celem negocjacji jest finalizacja kontraktu na poziomie zadowalającym obie strony.

Na temat negocjacji, ich rodzajów, strategii i sposobu prowadzenia, napisaliśmy już wiele publikacji. Znajdziesz je w poniższych wpisach:

W negocjacjach biorą udział dwie strony negocjujące między sobą warunki – klient i sprzedawca. Czasami negocjacje mogą być prowadzone w imieniu danej strony przez firmę zewnętrzną, jeśli kontrakt tego wymaga lub strona nie ma wystarczająco wykwalifikowanego zespołu.

Charakterystycznym dla negocjacji jest dialog pomiędzy stronami. To właśnie podczas wspólnego dialogu prezentowane są oczekiwania i możliwości oraz ustalane warunki.

Różnice pomiędzy negocjacjami a mediacjami

Mediacje z kolei mają na celu rozwiązanie sporu. Spory takie mogą powstać zarówno na etapie negocjacji (choć wówczas częściej kończy się to zerwaniem rozmów negocjacyjnych, niż angażowaniem mediatora) albo w czasie trwania kontraktu lub w wyniku innych interakcji pomiędzy skłóconymi stronami.

Mediacje biznesowe rozpoczynają się w momencie, gdy obie strony konfliktu nie są w stanie dojść samodzielnie do porozumienia. Wówczas niezbędna jest ingerencja osoby trzeciej, która podejdzie do tematu obiektywnie i nie będzie bezpośrednio zaangażowana, bezstronna i neutralna. Sygnałem, na podstawie którego powinna zostać podjęta decyzja o zaangażowaniu mediatora jest moment, w którym dialog charakterystyczny dla negocjacji staje się niemożliwy i zamiast prowadzić do porozumienia, zaostrza on tylko spór.

Mediacje mogą być prowadzone z obiema stronami konfliktu jednocześnie lub w oddzielnych sesjach na zasadach pośrednictwa. Pomoc mediatora ma służyć przede wszystkim zastopowaniu pogłębiania sporu, sprecyzowaniu wzajemnych oczekiwań, możliwości i wypracowaniu porozumienia.